Pandit Ji Arya Samaj Vidhi – Services

Panditji Services for Arya Samaj Vidhi available for

1) Vaidik 16 Sanskar
– Garbhadhan Sanskar
– Punsavana Sanskar
– Simantonnayana Sanskar
– Jatakarma Sanskar
– Namkaran Sanskar
– Nishkraman Sanskar
– Annaprashana Sanskar
– Mundan Sanskar
– Karnavedh Sanskar
– Upanayana Sanskar
– Vedarambha Sanskar
– Samavartana Sanskar
– Vivah Sanskar
– Vanaprastha
– Sanyasa
– Antyeshti Sanskar

2) Puja Karmakand
– Griha Pravesh
– Opening Ceremony
– Marriage Anniversary
– Tilak Ceremony
– Sagun Ceremony
– Chura Ceremony
– Birthday
– Shanti Yagya
– Maha Mrityunjay Mantra Jaap
– Gayatri Mantra Jaap

3) Vaidik Mahayagya
– Ved Parayan Mahayagya
– Gayatri Mahayagya
– Maha Mrityunjay Mahayagya
– Sanjeevni Mahayagya
– Vristi Mahayagya
– Aayushyakam Mahayagya
– Putrestyi Mahayagya
– Vijayi Mahayagya
– Vanijya Mahayagya
– Vishwa Shanti Mahayagya